Projecten, algemene informatie

Het Gesar Fund heeft haar activiteiten ondergebracht in drie projecten. Criteria, waaraan de projecten moeten voldoen zijn:

  • de projecten moeten binnen de doelstellingen van de stichting vallen. Het gaat om verbetering van gezondheidszorg, het bestrijden van armoede, het verbeteren van het onderwijspeil van de (armste) bewoners in de regio's Kham (waaronder Surmang) en Golok in China.
  • de projecten dienen financiëel transparant te zijn: in verslagen moet de besteding van gelden verantwoord worden.
  • voorzover mogelijk, dienen verslagen over projecten ook beeldmateriaal te bevatten.
  • het bestuur moet de mogelijkheid hebben zelf of via derden informatie in te winnen hoe de projecten ter plekke functioneren.
  • het bestuur dient de jaarrekeningen te publiceren.

 

De drie projecten van het Gesar Fund zijn Family to Family, Gezondheidszorg en Onderwijs. Klik op één van de projecten in onderstaande caroussel of aan de rechterkant van deze pagina voor meer informatie.

 

 

 

 

Gesar Fund Projecten

Het Gesar Fund kent momenteel de volgende drie projecten:

 

Gesar Fund Family to Family

Family to family

 

Gesar Fund Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

 

Gesar Fund Onderwijs

Onderwijs