Oprichtingsdatum

De Stichting Gesar Fund is opgericht bij akte d.d. 27 februari 2004.

 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: Het bevorderen van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking in China.
 

Acties
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Fundraising;
  2. Het oprichten en ondersteunen van poliklinieken en medische observatie-posten;
  3. Het opleiden van lokale artsen;
  4. Het verstrekken van medicijnen;
  5. Het geven van medische voorlichting aan de Tibetaanse bevolking;
  6. Het sturen van artsen en andere medisch geschoold personeel naar de klinieken;
  7. En voorts al datgene te verrichten wat aan het doel bevorderlijk kan zijn.

 

Vermogen

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  1. Hetgeen door schenking, subsidie, erfstelling, legaat dan wel van begunstigers of uit anderen hoofde wordt verkregen;
  2. De opbrengst van beleggingen;
  3. Alle overige baten en inkomsten

 

Statutenwijziging/Naamswijziging
Bij notariële akte d.d. 11 november 2008 is de naam Stichting Surmang Foundation Europe gewijzigd in Stichting Gesar Fund.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De belastingdienst heeft Stichting Gesar Fund aangemerkt als ANBI per 1 januari 2008. Op de "Alfabetische lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)", gepubliceerd op de website van de belastingdienst staat deze ANBI-status vermeld.

 

Jaaroverzichten

Wilt u lezen aan welke projecten het Gesar Fund de afgelopen jaren de ontvangen donaties heeft besteed, kijk dan op de pagina Gesar Fund Jaaroverzichten.

 

Bestuur

An van Bolhuis Onderwijs project, secretaris
Eric Elbers Financieën
Nyima Kunga Contactpersoon Gesar Team ter plaatse
Maarten Regtien Website, publiciteit
Han de Wit Coördinatie

 

Historie

De verbetering van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking. Daarvoor richtte Ineke de Wit in 2006 de Stichting Surmang Europe op. Surmang is een regio in Kham, waar de kloosters van Trungpa Rinpoche stonden. Via de door haar opgerichte stichting zamelde zij succesvol geld in voor betere gezondheidszorg in de streek.

 

In de loop der jaren kreeg de stichting gemakkelijk toegang tot een grote gebied: de hele regio van Kham en de regio van Golok. Tevens kwam er meer zicht op andere noden dan alleen de gezondheidszorg. De fondsenwerving werd daartoe uitgebreid ten behoeve van (basis)onderwijs. Om te onderstrepen het werkterrein was verbreed, is in de geest van de Boeddhistische Shambhala-traditie een andere naam gekozen. Sinds 1 december 2008 heet Stichting Surmang Europe Stichting Gesar Fund cq. de Gesar Fund Foundation.

Gesar van Ling
Het Gesar Fund is vernoemd naar Gesar van Ling, een legendarische Tibetaanse koning waarover in de hele Tibetaanse wereld, ook vandaag nog, verhalen worden doorverteld. Hij wordt gezien als een wedergeboorte van de Avalokitesvara, de bodhisattva van compassie en van Padmasambhava. Onbevreesd bevrijdde hij de mensen in Tibet, die gebukt gingen onder de terreur van agressie, hebzucht en angst, en schiep aldoende een 'verlichte' samenleving. Onder zijn bewind heerste welvaart en welzijn. Wijsheid en humaniteit bloeiden als nooit tevoren. Het Gesar Fund laat zich door Gesar van Ling's daadkrachtige compassie en Shambhala-visie inspireren.

 

 

Gesar Fund Projecten

Jaarrekeningen

 

De jaarrekeningen zijn pdf-bestanden. Indien u een jaarrekening wilt inzien, klik op één van onderstaande hyperlinks. Het pdf-bestand zal in een daarvoor geschikt programma als Adobe Reader worden geopend of wordt door de browser in een aparte tab of venster getoond.

 

   *     Jaarrekening 2017


   *     Jaarrekening 2016

   *     Jaarrekening 2015

   *     Jaarrekening 2014

   *     Jaarrekening 2013

   *     Jaarrekening 2012

   *     Jaarrekening 2011

   *     Toelichting op de Jaarrekening 2011