Structurele bijdrage voor Gaduo nonnenklooster!!!

19-04-2018

 

Op 75 km afstand van Dönda ligt het gehucht Gaduo. In Gaduo is een nonnenklooster gevestigd, maar niet zoals we ons dat zouden voorstellen.

 

Geen gebouwen, maar slechts tenten. Er is een wel schuurtje dat als keuken is ingericht.

 

De lokale Gesar Fund vrijwilligers hebben vorig jaar een stoom broodmachine gekocht voor de keuken.

Hiermee kunnen de nonnen ze beter brood voor de eigen gemeenschap bereiden, maar ook voor de nomaden die er wonen, en extra brood verkopen aan de dagloners die in de buurt werken.

Structurele bijdrage!!!

 

Het Gesar Fund bestuur heeft, mede gezien de abominabele leefomstandigheden, beslist om structurele bijstand te verlenen aan het nonnenklooster.

 

En er is veel te doen. Eerst - en op korte termijn! - zal er iets moeten gebeuren aan de absurde huisvesting. De nonnen hebben afgelopen winter(s) in tenten moeten doorbrengen: niet warm te stoken. Een wasgelegenheid is er niet, en het water buiten is altijd bevroren.

 

Nog deze zomer zal er een grote slaapzaal worden gebouwd, goed geïsoleerd en met sanitaire voorzieningen.

 

Maar er zijn meerdere redenen waarom het Gear Fund investeert in het klooster. De nonnen krijgen er een goede opleiding, en dat verhoogt de huwelijkskansen. Hiermee gaat het gemiddelde ontwikkelingsniveau van de bewoners in de regio omhoog en daarmee op termijn ook het welvaartspeil.